Рубрики журналу

 

Том 1. Виробничо-технологічні системи

 • Технології машинобудування
 • Механіка
 • Металургійні технології
 • Матеріалознавство
 • Технології та системи енергопостачання
 • Альтернативні та відновлювальні джерела енергії
 • Електротехніка та промислова електроніка

Том 2. Інформаційно-керуючі системи

 • Інформаційні технології
 • Математичне моделювання
 • Системи та процеси керування

Том 3. Хімічна інженерія

 • Хіміко-технологічні системи
 • Методи вимірювання в хімічній промисловості
 • Технології виробництва харчування
 • Екологія та технології захисту навколишнього середовища

Том 4. Економіка підприємств

 • Економіка та управління підприємством
 • Економічна кібернетика

Том 5. Макроекономіка

 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • Питання макроекономіки та соціально-економічного розвитку
 
 

Автор (коллектив авторов), подавая рукопись в редакцию журнала "Технологический аудит и резервы производства",
соглашается со всеми требованиями к оформлению, подаче рукописи статьи и оплате
и несет полную ответственность в случае нарушения этих требований

© PC "TECHNOLOGY CENTER"